اختلافات بین آیت الله هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی نژاد


شبکه یک- 14 اردیبهشت 98- 18:01 | علی ضیا پرسید: در زمان شهردار بودن احمدی نژاد هم مدیرعامل مترو بودید؟ هاشمی پاسخ داد: بله آن زمان روابط حسنه ای با احمدی نژاد داشتم. ابوی می آمدند و طرح های شهرداری را کلنگ می زدند اما این روابط از زمانی شکراب شد که آیت الله هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی نژاد در سال 1384 هر دو برای انتخابات شرکت کردند.

 ویدیوهای پیشنهادی