راهنمای تنظیم بودجه در گوگل ادز – ویدیوی ۲۵


حالا که بودجه و قیمت‌گذاریمون رو تعیین کردیم. باید این مقادیر رو در کمپین‌مون، تعریف کنیم. من دراینجا، در مرحله‌ی ایجاد کمپین قرار دارم. و این صفحه رو بیشتر از دفعه قبل و پایین‌تر از بخش موقعیت مکانی و زبان کاربران به پایین اسکرول می‌کنم. تا به قسمت بودجه و قیمت‌گذاری برسم.https://parsadwords.com/blog/about-campaign-budgets/

 ویدیوهای پیشنهادی