لحظه مرگ مانکن ۲۶ ساله هنگام رژه در شوی لباس


«تالس سوآرز» ۲۶ ساله هنگام رژه مد برای یک شوی لباس در برزیل از دنیا رفت.

 ویدیوهای پیشنهادی