اولین عکس از جسد بهروز حاجیلو قاتل روحانی همدان! + فیلم و جزییات


رکنا: عکس های جنازه بهروز حاجیلو نشان می دهد او در محاصره پلیس تاوان سختی بخاطره مقابله به مثل داده است. [![logo](https://static3.rokna.net/thumbnail/vqrVmGVBfzFU/UtjBuyEcFlueNU9K4hSyNpjnE2iEQPvRQ-_dxw0RVwm0qukoI27-JV2XP73Xc1uGeDRyE0w8KroWzW-qqnnRxcCiRAnnUtMgo9oZXp5-8ObkfO1wJVeSUFQCibIcLQxMhJqVyl6FovVnWikCV82Jhtvoy7qGJEt6/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%84%D9%88+.jpg) ]() بهروز حاجیلو شرور معروف 5 صبح امروز در منطقه جانبازان همدان به محاصره پلیس در آمد و در درگیری مسلحانه کشته شد. پس از کشته شدن روحانی همدانی اقدامات امنیتی به شدت اجرا شد و این شرور معروف که قصد فرار از کشور را داشت در مخفیگاه خود در منطقه جانبازان که درجنوب همدان قرار دارد به دنبال فرصتی بود تا بتواند به منطقه قوره کردستان رفته و از کشور خارج شود. ساعت 4 و نیم صبح که شرور قاتل از مخفیگاه خود بیرون آمده بود با توجه به استقرار ماموران در تمام نقاط شهر او بلافاصله شناسایی و درگیری مسلحانه در منطقه جانبازان بین شرور قاتل و ماموران امنیتی آغاز شد. قاتل که به همراه خود یک اسلحه کلاش داشت پس از مجروح کردن دو تن از ماموران، در این درگیری کشته شد. وی با اشاره به اینکه هنوز انگیزه قتل طلبه همدانی روشن نیست، ادامه داد: 4 تن از اقوام بهروز حاجیلو که دستگیر شده اند پس از این حادثه

 ویدیوهای پیشنهادی