مردم نیوز - کوی دانشگاه و لوله های دولت روحانی


صحبت های منتشرنشده قالیباف در مورد حوادث کوی دانشگاه که توسط حامیان روحانی سانسور شد. لطفا بدون تعصب و بادقت این فیلم را ببینید. http://mardom-news.com

 ویدیوهای پیشنهادی