استاد خاتمی نژاد - گیاه خواری یا گوشت خواری


آیا کشتن گوسفند قساوت قلب می آورد؟ اسلام گیاه خواری را توصیه کرده یا گوشت خواری؟ جهت مشاهده نماهنگ های بیشتر به سایت www.asre-zohur.ir مراجعه نمایید.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها