ثبت شناسه تلفن همراه مسافران


شبکه یک- 3 اردیبهشت 98- 14:00| با موافقت وزیر کشور تا پایان اردیبهشت ماه طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه مسافران به روال سابق بر می گردد. به گفته ابراهیم درستی رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی و ارتباطی، تا پایان اردیبهشت ماه طرح اصالت سنجی به صورت سابق است و مسافران گوشی های همراه خود را با کارت ملی به واحد های صنفی می برند و همین روال انجام می شود.

 ویدیوهای پیشنهادی