آسون ترین و کاربردی ترین راهکار کنترل گلخانه


سیستم هوشمند گلخانه، چندتا کار عمده رو می کنه: کنترل دما و رطوبت گلخانه بصورت خودکار، ارتباط برقرار کردن با سرپرست گلخانه، نگه داشتن تاریخچه. برای دیدن اطلاعات فنی تر، بیاید به سایت خودتون: http://unity-tech.ir

 ویدیوهای پیشنهادی