الناز شاکردوست از تجربۀ خفگی می گوید


مصاحبۀ الناز شاکردوست در خصوص تجربۀ فیلم خفگی و کار کردن با فریدون جیرانی را در هفدانگ تماشا کنید. www.hafdang.com

 ویدیوهای پیشنهادی