بازرس ها و آقایان پرزیدنت


بازرس ها و آقایان پرزیدنت. 12 رییس جمهور از جمله ترامپ زیر میکروسکوپ قانون قرار گرفته اند. کلینتون با ۱۲ مورد رکورد دار است . گزارش وال استریت ژورنال را تماشا کنید

 ویدیوهای پیشنهادی