پشت پرده حمله به کامیون داران


پشت پرده حمله به کامیون داران نوجوانان زیر ۱۷ سال از پشت پرده جریان سازمان یافته برای اخلال در تردد کامیون ها در اصفهان می گویند @a_malard

 ویدیوهای پیشنهادی