فیلم آموزشی نحوه تعویض جعبه فرمان خودرو


برای تغییر مسیر خودرو از سیستم فرمان استفاده می‌شود. مجموعه‌ تشکیل دهنده این سیستم نقش مهمی در خودرو به عهده دارد. رایج‌ترین این سیستم‌ها، سیستم دنده شانه‌ای و پینیون است. پینیون حرکت دورانی داشته و دنده شانه‌ای حرکت خطی انجام می‌دهد. در این حال پینیون حرکت دورانی غربیلک فرمان را به دنده شانه‌ای انتقال داده، دنده شانه‌ای نیزحرکت خطی را از طریق مفصل‌ها به چرخ‌های خودرو انتقال می‌دهد. به مجموعه پینیون و دنده شانه‌ای، گردگیر و جک هیدرولیک در اصطلاح جعبه‌فرمان گفته می‌شود و در این ویدیو، نحوه عوض کردن آن آموزش داده می‌شود.

 ویدیوهای پیشنهادی