پرورش مرغ بومی تخمگذار فروش مرغ تخمگذار بالغ /مرغ بومی بالغ /مرغ محلی بالغ/مرغ ت


✅تعداد 14/500هزار قطعه مرغ بومی اصلاح شده رنگی پرتولید بارنگ تخم بازار پسند آماده به فروش ✅دم تخم 30 (۱ماه) روز مانده به تولید تخم.. ✅مناسب برای جوجه کشی و تخمگذاری دوره واکسن تکمیلی در5 دوره

 ویدیوهای پیشنهادی