رئیس جمهور خوب - تصاویری جالب درباره ی ویژگی های رئیس جمهور خوب


عده ای از مردم در مصاحبه با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان نظر خود را در مورد یک رئیس جمهور ایده آل گفتند. باهم تماشا میکنیم...

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها