افتخار آذری جهرمی به اجرای سند 2030 در ایران


ترجمه فارسی اظهارات آذری جهرمی درباره سند 2030 در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی: «عصر بخیر. برای پاسخ به این سوال، مایلم در اینجا تنها بر روی اهداف ۱۶ و ۱۷ سند توسعه پایا تمرکز کنم. هدف شماره ۱۶ خواستار ایجاد موسسات کارا و پاسخگو در تمامی سطوح است. مفتخرم به شما اعلام کنم که ما پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه داشته ایم. ما سعی کرده ایم با توسعه خدمات دولتی خود، کارآیی، در دسترس بودن، شفافیت و پاسخگویی را در بخش دولتی افزایش دهیم».

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها