انتخابات - روحانی و کار آفرینی، نقد


روحانی و کارآفرینی در دوره ی ریاست جمهوری اش!! قضاوت با شما... یدئوهای سیاسی و انتخاباتی قرار گرفته در کانال صرفا جهت مشاهده و بازدید علاقه مندان میباشد و طرفداری حزب یا گروه یا کاندیدایی از طرف مدیریت وبسایت نمیباشد منتظر شما در کولاک۹۱ هستیم... Www.koolak91.ir

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها

1:43:13 فروزن۲
01:04 jelsa mix