تلاش نیروهای ضد انقلاب برای جلوگیری کامیون ها


تلاش همه جانبه گروه های ضد انقلاب برای متوقف کردن کامیون داران تا کالاهای اساسی به دست مردم نرسد

 ویدیوهای پیشنهادی