آموزش سه تار - مشکل نرسیدن انگشت به پرده ها


برای خیلی از هنرجویان تار و سه تار سوال است که موقع انگشت گذاری ، انگشت سوم آنها به پرده نمیرسد . به عنوان مثال روی پوزیسیون می . انگشت اول روی می - انگشت دوم روی فا و انگشت سوم باید روی سل قرار گیرد . انگشت سوم آنها به پرده سل نمیرسد . در این ویدئو به حل این مشکل پرداخته ایم . برای مشاهده ویدئو های آموزشی سه تار به وبسایت ما سری بزنید www.notebnote.com

 ویدیوهای پیشنهادی