آموزش مدیریت کاربردی در ایران


رضا تشت بلند مدیر پروژه ارمغان ✅ زندگی کاری من به دو فسمت تقسیم میشه قبل از کلاسهای شما و بعد از کلاس های شما ✅ چیزهایی که خوندم بعد از کلاسهای شما برام نمود عینی پیدا کرد تازه با مدل ایرانیش گروه آموزشی ارشیا دکامی تنها مرکز آموزش مدیریت کاربردی در ایران https://www.dekami.com/

 ویدیوهای پیشنهادی