دست رژیم صهیونیستی در سیل لرستان رو شد!


توییتر اسرائیل فارسی کلیپی از پیرمردی در معمولان لرستان را منتشر کرده که به ظاهر مطالبی را علیه نظام بیان می کند اما واقعیت چیز دیگری است...

 ویدیوهای پیشنهادی