سقوط ساختمان جهادکشاورزی چم‌سنگر لرستان به رودخانه سزار به خاطر رانش زمین


فیلمی از سقوط ساختمان جهادکشاورزی چم‌سنگر بخش پاپی لرستان به رودخانه سزار به خاطر رانش زمین ! www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :