معرفی چند تونر برای پوست نرمال تا خشک


تونرها دو وظیفه اصلی دارند یکی تنظیم PH پوست و یکی تمیز کردن پوست. تونرها مرحله تمیز کردن پوست را تکمیل می کنند. در این ویدیو چند تونر برای پوستهای نرمال تا خشک به شما معرفی میکنیم که کیفیت بالایی دارند.

 ویدیوهای پیشنهادی