دست اسرائیل در لرستان رو شد!


بررسی فیلمی که رسانه فارسی زبان اسرائیل در مناطق سیل زده لرستان منتشر کرده بود

 ویدیوهای پیشنهادی

04:44 لرستان