الن شو - کارها رو این گونه انجام ندهید! - وب گرد -


در این قسمت از برنامه الن شو، او به ما ویدئوهایی رو نشان می‌دهد که در آن اتفاقات جالب و خنده‌داری برای افراد می‌افتد که واقعا دیدنی هستند.

 ویدیوهای پیشنهادی