سيل در لرستان، شعر قيصر امين پور، دكلمه اميرحمزه حقى آبى


 ویدیوهای پیشنهادی