تبلیغ برداشتن روسری توسط یک وهابی که برای علینژاد فیلم زیاد فرستاده


جولان قانون شکنان در خواب زمستانی وزارت فرهنگ (بخوانید وزارت فرنگ ) یاسمن آریانی دختر یک خانواده بهایی است که بارها برای مسیح علینژاد از کشف حجاب فیلم فرستاده است. و جدیدا او را در کلیپ مترو دیده ایم. اکنون سوال اینجاست چنین فردی چطور در تئاتر شهر برنامه دارد

 ویدیوهای پیشنهادی