سورپرایز عوامل نود برای فردوسی پور


همکاران عادل فردوسی پور در همان ساعاتی که باید برنامه نود پخش می شد در یک رستوران قرار گذاشتند و او را سورپرایز کردند. قدردانی که اشک عادل را درآورد.

 ویدیوهای پیشنهادی