شنبه با تمام توان می ریم لرستان


شنبه با تمام توان می ریم لرستان برای بردن آشپزخونه سیار و پخت غذای گرم برای مردم سیل زده. ممنون از حمایت علیرضا بیرانوند عزیز و حمایت شما عزیزان که همیشه در سختی ها کنارمون هستین. لرستان تنها نیست. @ham_namak @alirezabeyranvand.official

 ویدیوهای پیشنهادی