انتقاد های تند مهران مدیری در سری جدید دورهمی


انتقاد های تند مهران مدیری در اولین قسمت سری جدیدی برنامه دورهمی: سال ۹۷ دیگه شاهکار بود؛ این وضعیت اقتصاده، این وضعیت معیشت مردمه، این وضعیت قیمت ارزه، این وضعیته زلزله و سیله؟! چیکار دارین میکنین با خودتون و ما...؟! همه‌مون می‌گیم کاش پارسال بود! خدایا ما را با امید خفه کن!

 ویدیوهای پیشنهادی