صابیرجابیر - برنامه دورهمی مهران مدیری


در این قسمت صابیرجابیر در برنامه دور همی حضور دارند . صابر عمو مشکلات زندگی و جامعه خود را با مهران مدیری در میان گذاشته و لیوان صابر و جابر را تقدیم موزه دورهمی می کند.

 ویدیوهای پیشنهادی