سکانس قیمت در دورهمی (آخرخنده)


حرف های جالب قیمت در خندوانه آخر خندست.