آموزش نرم افزار ورد (word) / جلسه پنجم / مهدی بیاتی


آموزش نرم افزار ورد (word) / جلسه پنجم / مهدی بیاتی قسمت دوم طراحی جدول: - ایجاد جدول - طراحی یک جدول نمونه - ادغام ستون ها - رنگ کردن سطرها استفاده از symbol

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها