لحظه مرگ دردناک گاوباز به دست گاو مجنون - اخبار یی -


رشته ورزشی «گاوبازی» یکی از خطرناک‌ترین ورزش‌هایی است که طرفداران زیادی دارد. گاوبازی ورزش سنتی اسپانیا است که با وجود گذشت چند قرن از آغاز این سنت، هنوز هم ادامه داشته و روز به روز طرفداران این ورزش افزایش می‌یابد. در این گزارش فیلمی از کشته شدن یک گاوباز توسط گاو را مشاهده می‌کنید.

 ویدیوهای پیشنهادی