مقاومت، راه ایستادگی مقابل اشغالگری آمریکایی - صهیونیستی


دبیر کل حزب الله لبنان پیروزی های مردم منطقه را در این سال ها نتیجه مقاومت دانست. جهت مشاهده ویدئو های بیشتر، کانال سروش وبسایت به نشانی Sapp.ir/wefam.ir و کانال گپ وبسایت به نشانی Gap.im/wefam_ir را دنبال کنید.

 ویدیوهای پیشنهادی