نخست وزیر ما کاری نکرده است


برای دومین شب پیاپی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در جمع هواداران خود در استانبول حاضر شد. هواداران می گفتند نخست وزیر ما کاری نکرده است. پارک بهانه است. و ماجرای درختان در کار نیست.

 ویدیوهای پیشنهادی