یک سال 575 هزار تلاش برای خودکشی | نوجوانان آمریکایی که خودکشی کردند


هر ساله 575 هزار نوجوان آمریکایی(آمار کل خودکشی ها در آمریکا بیش از یک میلیون تلاش برای خودکشی در سال است) تلاش برای خودکشی می کنند. افسردگی, تجاوز جنسی, آزار جنسی, پوچ گرایی و ... از عوامل اصلی خودکشی در آمریکاست.

 ویدیوهای پیشنهادی

00:52 575

575