انیمشن در مورد انرژی های درون و خودشناسی


(((پاکسازی چاکراها))) گردش انرژی" در شکل های مختلف در بدن و روان ما وجود داره که به دلیل زندگی زمینی مسدود میشه این انرژی ها باید جریان پیدا کنن تا سلامتی جسم و روان و روح ایجاد بشه به مراکز انرژی در کالبد ما "چاکرا" (یعنی چرخ و چرخش) گفته میشه "انرژی" در این نقاط مثل گردباد در حال چرخش هست این انیمشن در مورد انرژی های درون و خودشناسی هست حتما ببینید دوستانت رو فراموش نکن https://t.me/Positive9

 ویدیوهای پیشنهادی