سانسور چهره ی فریبا کوثری در صداوسیما!


در طول حضور فریبا کوثری در برنامه ی عبدی شو در شبکه ی نسیم، دوربین ها به ندرت تصویر او را از نزدیک و به صورت کلوزآپ نشان دادند.

 ویدیوهای پیشنهادی