پخش اذان مقابل خانه شهردار


▪️ در یکی از شهرهای دانمارک، چند فرد اسلام‌ستیز، ساعت 5 صبح مقابل خانه شهردار، اذان پخش کردند. آن‌ها معتقدند اروپا در حال اسلامی شدن است.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها