آیا شکستن قولنج انگشتان باعث بیماری و لرزش دست می شود؟


شرکت نیک طب پردیس ارائه دهنده تجهیزات ارتوپدی، ستون فقرات و لاپاروسکوپی --------------------------------------------------------- www.niktebpardis.com t.me/niktebpardis www.instagram.com/niktebpardis