استقبال از روحانی با رقص دختران!


دقایقی قبل از سخنرانی امروز روحانی در بوشهر از بلندگوهای ورزشگاه یک آهنگ بندری پخش شد که باعث شد عده‌ای از دختران رقص‌کنان به استقبال از روحانی بروند!

 ویدیوهای پیشنهادی