سن مناسب ازدواج دختر و پسر چه زمانی است؟


یک روحانی از سن مناسب ازدواج دختران و پسران می گوید. دختران در 17 و 18 سالگی اوج علاقه مسئولیت پذیری دختران و 24 و 25 سالگی اوج علاقه پسران برای قبول مسئولیت زندگی مشترک است.

 ویدیوهای پیشنهادی