کنایه های عادل فردوسی پور در انتخاب بهترین برنامه تلویزیون


دم عادل گرم که همیشه حرف حق رو زده.نترسیده. و حتی وقتی اذیتش کردن کم نیورد.انتخاب این برنامه بعنوان بهترین برنامه تلویزیون تو دهنی بود به کسایی که میخوان چهره های محبوب مردم رو محو کنن.اما باید گفت ....

 ویدیوهای پیشنهادی