شعرخوانی حماسی و غرور آفرین دختر بختیاری در برنامۀ خندوانه


شعرخوانی بسیار زیبا و حماسی نیلوفر غریبوند دختر بختیاری در برنامۀ خندوانه، غرور ملی تماشاگران را بیدار کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی