اعتراف سخنگوی ستاد روحانی در انتخابات درباره بی عرضگی دولت روحانی


اعتراف سخنگوی ستاد روحانی کمتر از 2 سال بعد انتخابات: دولت روحانی سیر، پیر، کند و تکه پاره است و گفتمان مشخصی ندارد/ تنها حسن این دولت این است که دولت رییسی نیست!(کمر افلاطون با این منطق سنگین رگ به رگ شد)

 ویدیوهای پیشنهادی