حقیقت ماجرای درگیری در نمایندگی سایپا کرمان از نگاه دوربین های مدار بسته


جدیدترین تصاویری که از این درگیری منشتر شده. حقیقت ماجرا از نگاه دوربین های مدار بسته. دوربین مدار بسته چیزهایی را نشان میدهد که با صحبت های مشتری در تضاد است.

 ویدیوهای پیشنهادی