بانوی نمونه ای که جوشکاری میکند(همت بلند یک زن ایرانی)


افق پارسی دیداری از #کارگاه مصنوعات فلزی که توسط یک بانوی جوینی راه اندازی شده بود داشتم. دیدن جوشکاری توسط یک #زن برای خیلی ها تعجب برانگیز است. خانم ملایجردی یکی از زنانی است که با تلاش خود و همراهی #کمیته_امداد توانسته کارگاهی راه اندازی کند و برای حدود 30 نفر فرصت شغلی ایجاد کند. این بانوی تلاشگر لیاقت عنوان #کار_آفرین #نمونه و #بانوی_نمونه را دارد. #افق_پارسی #هادی_آریانا

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها