سخنرانی آقای مهندس بهزاد شمسی پور-دورهمی تخصصی نفت و گاز8اسفند97


دورهمی کتابخوانی کانون مهندسی هزینه در هر ما دوبار و در دو نشست مختلف تشکیل می شود. نشست اول دورهمی کتابخوانی عمومی است که طی آن کتب ها در حوزه های متنوع و مختلف توسط اساتید و علاقمندان معرفی و ارائه میشود. نشست دوم تخصصی است که در هر ماه به موضوع تخصصی خاصی اختصاص داردوکتاب های تخصصی توسط متخصصان مرتبط معرفی می گردد. این کلیپ سخنرانی یکی از ارائه کنندگان را نشان میدهد. اطلاعات بیشتر: iraace.org

 ویدیوهای پیشنهادی