زنده ماندن صخره‌نورد پس از سقوط از کوه


یک صخره‌نورد بعد از سقوط از کوه زنده ماند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها