تصادف عجیب ۲ پورشه ماشین خودرو


منبع : جام جم نما: در مسابقات اتومبیل رانی اسپانیا دو خودرو پورشه به طور عجیبی با هم تصادف کردند. / برخورد به هم خوردن دو وسیله نقلیه سریع شتاب سرعت ورزش مسابقه حادثه حوادث

 ویدیوهای پیشنهادی